Το παρόν, προσωπικό μου ιστολόγιο, αποτελεί τόπο προβληματισμού για τα πολιτικά πράγματα της Πατρίδος μας. Στόχος μου είναι η υπεράσπιση και διάδοση της Εθνικής Ιδέας, της Φυσικής Ιδέας του Ανθρώπου. Και πολύ περισσότερο αυτό ισχύει για τον Έλληνα Άνθρωπο, ο οποίος κατά τον Περικλή Γιαννόπουλο έχει και τώρα και πάντα, ένα και μοναδικό σκοπό: ΤΟΝ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ.

21 Οκτ 2019

Φ: Θέσεις και Προτάσεις


Η Ελλάδα των περίπου 9.000.000 Ελλήνων και των 11.000.000 κατοίκων εντός Ελλάδας (10.939.727 σύμφωνα με την επίσημη απογραφή τού 2011, η οποία γίνεται κάθε 10 χρόνια) και των περίπου 5.000.000 πολιτών ελληνικής καταγωγής τής διασποράς (σύμφωνα με στοιχεία τής Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού) οι οποίοι βρίσκονται σε περισσότερες από 140 χώρες, αποτελεί ποσοστιαίως ένα μικρό πληθυσμιακό μέγεθος σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό πσγκοσμίως (1.600.000.000 άνθρωποι σύμφωνα με το Γραφείο Απογραφών των ΗΠΑ / USA Sensus Bureau). Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα υπάρχοντα στοιχεία και τις τρέχουσες προβολές -και εφ' όσον δεν υπάρξει συνταρακτικό παγκόσμιο γεγονός μείωσης τού πληθυσμού για οποιονδήποτε λόγο-, προκύπτει ως συμπέρασμα η επιπλέον αύξηση τού πληθυσμού παγκοσμίως (αν και με μειούμενο ρυθμό) με προοπτική τα 9,4-10,2 δισεκατομμύρια ανθρώπων το 2050. Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες συνεχώς μειώνονται λόγω τής υπογεννητικότητας και του σχεδόν αναγκαστικού ξενιτεμού τους και εκτιμάται ότι σε πολύ πολύ λίγες δεκαετίες θα είναι μειονότητα στην ίδια την Ελλάδα (δείκτης γεννήσεων 1,26 παιδιά ανά οικογένεια, σύμφωνα με την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία). Ας συνυπολογιστεί δε ότι στο ανωτέρω 1,26 περιλαμβάνονται και γεννήσεις ελληνοποιημένων ανθρώπων, πράγμα που σημαίνει ότι το ποσοστό Ελλήνων το γένος είναι κάτω από 1% και συνυπολογιστούν και οι ροές αλλοεθνών διαφόρων κατηγοριών για διαφόρους λόγους, προκύπτει ότι το 2050 οι Έλληνες εντός Ελλάδος θα είναι περίπου 6.000.000 και παγκοσμίως κοντά στα 10 εκατομμύρια έναντι 10 δισεκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Είναι επιτακτική ανάγκη η λήψη συγκεκριμένων μέτρων για άμεση και αποτελεσματική αλλαγή των δεδομένων στο δημογραφικό και στο εποικιστικό αλλά και το Εθνικό Σχέδιο για δικτύωση τού ελληνισμού παγκοσμίως με σκοπό να αποτελέσει την παγκόσμια ηγεσία. Πολύ μεγάλο βάρος πρέπει να δοθεί στην στοχοθεσία και στην σκοποθετική τής Παιδείας ώστε τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσομακροπρόθεσμα οι απόφοιτοι τής δευτεροβάθμιας και τής τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως να ενεργήσουν βάσει εθνικών στόχων στην Καινοτομία και στο Επιχειρείν, με επιπλέον εστιασμένη στόχευση -μεταξύ άλλων- στη Ρομποτική, την Διαστημική και την Παγκόσμια Ναυσιπλοΐα. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται εθνική κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει και αλλαγή τής στάσης ενός εκάστου. Ας δικτυωθούμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου