Το παρόν, προσωπικό μου ιστολόγιο, αποτελεί τόπο προβληματισμού για τα πολιτικά πράγματα της Πατρίδος μας. Στόχος μου είναι η υπεράσπιση και διάδοση της Εθνικής Ιδέας, της Φυσικής Ιδέας του Ανθρώπου. Και πολύ περισσότερο αυτό ισχύει για τον Έλληνα Άνθρωπο, ο οποίος κατά τον Περικλή Γιαννόπουλο έχει και τώρα και πάντα, ένα και μοναδικό σκοπό: ΤΟΝ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ.

13 Δεκ 2012

Να κυρηχθούν παράνομοι οι φόροι οικίας


(Του Γιώργου- Λεωνίδα Παπαδόπουλου)
Η οικία δεν αποδίδει χρηματικό όφελος (εκτός εάν μισθώνεται) τουναντίον, μάλιστα, απαιτεί συντήρηση η οποία έχει κόστος, άρα η οικία απαιτεί κατανάλωση χρημάτων από τον ιδιοκτήτη της και δεν αποδίδει κέρδος. Έτσι, λογικά, κάθε απαίτηση φόρου οικίας που δεν παράγει χρηματικό η υλικό κέρδος, πρέπει να απορρίπτεται και να αντιμετωπίζεται, όχι ως φόρος, αλλά ως απαίτηση λύτρων.
Φόροι έχουν αποδοθεί από κατασκευής της (οικίας): Από τον Φ.Π.Α. της αγοράς των υλικών κατασκευής και από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων οικοδόμων, μηχανικών κ.τ.λ., στα ασφαλιστικά τους ταμεία καθώς και από την κατανάλωση της αμοιβής των εργαζομένων από τους ιδίους τους εργαζομένους φυσικά, ο οποίοι συνεισφέρουν με αυτόν τον τρόπο στην είσπραξη Φ.Π.Α. από το κράτος.
Η οικία είναι οικογενειακό αλλά και προσωπικό ιερό που προστατεύει τα μέλη της οικογενείας από τις εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες και από άλλες απειλές, συνιστά χώρο προσωπικών και οικογενειακών δραστηριοτήτων αλλά και χώρο ανάπαυσης εστίασης και ηρεμίας. Αποτελεί, τέλος, ύψιστο δικαίωμα και τα δικαιώματα δεν δικαιολογούν φόρους για κανέναν σκοπό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου